อู่ฟู้ ส.บอลกำหนดมอบเงินสนับสนุนทีมสมาชิกงวดที่สอง,รวม 170 ล้านบาท

สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ กำหนดวันมอบเงินสนับสนุนงวดที่ 2 ประจำปี 2560 ให้สโมสรฟุตบอล ระดับ ไทยลีก 1-4 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย

โดยกำหนดการมอบเงินสนับสนุนงวดที่สอง ประจำฤดูกาลการแข่งขัน 2017 ให้สโมสร ระดับ ไทยลีก 1-4 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ชั้น 1

 

สำหรับสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิรับเงินสนับสนุนดังกล่าว มีดังนี้

-สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล โตโยต้า ไทยลีก (T1) จำนวน 18 ทีม ๆ ละ 7 ล้านบาท

-สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล M-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2) จำนวน 17 ทีม ๆ ละ 1 ล้านบาท

-สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ยูโร่เค้ก ลีก โปร (T3) ทีมละ 300,000 บาท

-สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ยูโร่เค้ก ลีก (T4) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทีมละ 300,000 บาท

 

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินสนับสนุนฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัทฯ) และสำเนาบัตรประชาชนประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการ 1 ท่าน

2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และประทับตราบริษัท

3. หนังสือจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ออกโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

4. หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าปรับ ฤดูกาล 2560 (ในกรณีค้างชำระจะต้องดำเนินการชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นก่อน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ กรณีมอบอำนาจใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนา
รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

6. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า” ครั้งที่ 2/2560 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ (ประตู3) ด้านล่างอัฒจันทร์ที่ประทับ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000065069 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน