แชร์หน้านี้

โพลเผย ผลสำรวจ แฟนช้างศึก อยากได้โค้ชต่างชาติหรือโค้ชคนไทย

6:38 AM - 04/07/2017
โพลเผย
โพลเผย

โพลเผย

โพลเผย “เคบียู สปอร์ต โพลล์” ม.เกษมบัณฑิต” รายงานผลสำรวจแผนช้างศึกอยากได้โค้ชต่างชาติมากกว่าโค้ชคนไทย

“ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยว่า “เคบียู สปอร์ต โพลล์” ม.เกษมบัณฑิตรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น “ปฏิรูปบอลไทยก่อนไปบอลโลก”

สืบเนื่องจากเกิดกระแสวิจารณ์ในกรณีที่ทีมฟุตบอลไทยชุดใหญ่ตกรอบคัดเลือกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุดท้าย

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่สนใจและติดตามการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1,121 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 659 คนคิดเป็นร้อยละ 58.78 เพศหญิงจำนวน 462 คนคิดเป็นร้อยละ 41.21 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิรูปบอลไทยมีดังนี้

1 ด้านการบริหารจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 29.05 คิดว่าการบริหารจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต้องเริ่มจากผู้บริหารสมาคมฯ มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน รองลงมาร้อยละ 26.69 วางระบบการพัฒนาฟุตบอลขั้นพื้นฐานในระดับเยาวชนทั่วประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง / ร้อยละ19.33 พัฒนาผู้ฝึกสอนในทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง / ร้อยละ 15.87 พัฒนาการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพอย่างเทียมกันในทุกระดับ / ร้อยละ 6.47 จัดผู้ฝึกสอนมืออาชีพฝึกอบรมเยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ ร้อยละ 2.59

2.คุณลักษณะของหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 24.48 เห็นว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ รองลงมาร้อยละ 22.64 มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในเกมระดับชาติ / ร้อยละ 19.21 มีแผนงานการพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม / ร้อยละ 14.56 มีระเบียบวินัยและเข้าใจในศักยภาพของนักกีฬา / ร้อยละ 12.88 มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักกีฬาได้เป็นอย่างดี / ร้อยละ 6.41 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการได้มาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จ และอื่นๆร้อยละ0.18

3.ในสภาพการณ์ปัจจุบันหัวหน้าโค้ชควรเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 48.56 เห็นว่าควรเป็นชาวต่างชาติ รองลงมาร้อยละ 46.98 ควรเป็นคนไทย และร้อยละ 4.46 ไม่แสดงความคิดเห็น”

ข่าวจาก : เคบียู สปอร์ต โพลล์

Photo : FA Thailand

Comment

เกมส์ออนไลน์

ข่าวฟุตบอล

ข่าวล่าสุด